UPS

หมวดสินค้า UPS
มุมมองตาราง:
ทักแชทเช็คสต็อคและส่วนลดเพิ่มได้
Quickview

Battery 17Ah 12V CSB-GP12170 CSB

(0)
3,800 ฿ 4,140 ฿

Battery 17Ah 12V CSB-GP12170 CSBBrandCSBCapacity17 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25deg;C (77deg;F)Max.initial Currentlessthan 5.1AStandby Use13.5-13.8 v.Cyclic Use14.4-15.0 v.Dimension(W x D x H) : 16.70 x 18.10 x 6.20 cmNet Weight5.50 KGPackage Dimension(W x D x H) : 7.50 x 18.00 x 16.60 cmGross Weight5.50 KG Volume2,241.00 cm3warranty2 ปี..

ทักแชทเช็คสต็อคและส่วนลดเพิ่มได้
Quickview

Battery 18Ah 12V ZIRCON

(0)
1,420 ฿ 1,548 ฿

Battery 18Ah 12V ZIRCONBrandZirconModelBattery 18Ah 12VCapacity12V18AhStandby Use14.60-14.80 v. (25deg;C)Cyclic Use13.60-13.80 v. (25deg;C)Dimension(W x D x H) : 7.60 x 18.10 x 16.70 cmNet Weight5.10 KGwarranty2 ปี..

ทักแชทเช็คสต็อคและส่วนลดเพิ่มได้
Quickview

Battery 5.0Ah 12V Silm ZIRCON

(0)
870 ฿ 900 ฿

Battery 5.0Ah 12V Silm ZIRCONBrandZirconModel5Ah 12V SilmCapacity5Ah 12VMax.initial CurrentN/AStandby UseN/ACyclic UseN/ADimension(W x D x H) : 15.10 x 5.30 x 9.90 cmNet Weightwarranty1 ปี..

ทักแชทเช็คสต็อคและส่วนลดเพิ่มได้
Quickview

Battery 5.4Ah 12V ETECH

(0)
460 ฿ 504 ฿

Battery 5.4Ah 12V ETECHBrandETECHCapacity12V. 5.4 AHMax.initial CurrentLess than 1.5AStandby Use13.5-13.8 VCyclic Use14.4-15.0VDimension(W x D x H) : 7.00 x 9.00 x 10.00 cmNet Weight1.30 KGPackage Dimension(W x D x H) : 7.30 x 9.30 x 11.00 cmGross Weight1.40 KG Volume746.79 cm3warranty1 ปี..

ทักแชทเช็คสต็อคและส่วนลดเพิ่มได้
Quickview

Battery 5.5Ah 12V ACCU By CKT

(0)
500 ฿ 576 ฿

Battery 5.5Ah 12V ACCU By CKTBrandACCUCapacity12V.5.5Ah/20HrMax.initial Currentlessthan 1.65AStandby Use13.60~13.80 v.Cyclic Use14.50~14.90 v.Dimension(W x D x H) : 7.00 x 9.00 x 10.00 cmNet Weight1.80 KGPackage Dimension(W x D x H) : 6.80 x 8.70 x 10.00 cmGross Weight1.90 KG Volume591.60 cm3warranty1 ปี..

ทักแชทเช็คสต็อคและส่วนลดเพิ่มได้
Quickview

Battery 5.5Ah 12V ETECH

(0)
470 ฿ 516 ฿

Battery 5.5Ah 12V ETECHBrandETECHModelETECH 12V 5.5AhCapacity12V 5.5AhStandby Use13.5-13.8VCyclic Use14.4-15V(-30m#39;V/ C), max. Current: 1.5ADimension(W x D x H) : 9.00 x 7.00 x 10.00 cmNet Weight1.36 KGPackage Dimension(W x D x H) : 10.00 x 11.00 x 8.00 cmGross Weight1.50 KG Volume880.00 cm3warranty1 ปี..

ทักแชทเช็คสต็อคและส่วนลดเพิ่มได้
Quickview

Battery 5.5Ah 12V KATZUNI

(0)
330 ฿ 360 ฿

Battery 5.5Ah 12V KATZUNIBrandKATZUNIModelKZ12V5.5Capacity12VMax.initial Current5.5AHPackage Dimension(W x D x H) : 7.50 x 9.80 x 11.20 cmGross Weight1.49 KG Volume823.20 cm3warranty1 ปี..

ทักแชทเช็คสต็อคและส่วนลดเพิ่มได้
Quickview

Battery 5.5Ah 12V MATRIX

(0)
390 ฿ 432 ฿

Battery 5.5Ah 12V MATRIXBrandMatrixModelBattery 5.5Ah, 12VCapacity12V.5.5AhMax.initial Currentlessthan 1.65AStandby Use13.5-13.8VCyclic Use14.4-15.0VDimension(W x D x H) : 7.00 x 9.00 x 10.00 cmNet WeightPackage Dimension(W x D x H) : 7.50 x 9.70 x 11.00 cmGross Weight1.40 KG Volume800.25 cm3warranty1 ปี..

ทักแชทเช็คสต็อคและส่วนลดเพิ่มได้
Quickview

Battery 7.0Ah 12V ETECH

(0)
600 ฿ 624 ฿

Battery 7.0Ah 12V ETECHBrandETECHCapacity12V 7.0Ah-20 HRS.Max.initial Currentlessthan 2.16AStandby Use13.50-13.80 v.Cyclic Use14.40-15.00 vDimension(W x D x H) : 6.50 x 15.00 x 9.50 cmNet Weight2.00 KGPackage Dimension(W x D x H) : 7.00 x 15.50 x 10.60 cmGross Weight2.00 KG Volume1,150.10 cm3warranty1 ปี..

ทักแชทเช็คสต็อคและส่วนลดเพิ่มได้
Quickview

Battery 7.0Ah 12V MHB By CKT

(0)
500 ฿ 594 ฿

Battery 7.0Ah 12V MHB By CKTBrandMHBCapacity12V.7.0Ah~20HRSMax.initial CurrentLessthan 2.1 A.Standby Use13.50~13.90 v.Cyclic Use14.50~14.90 v.Dimension(W x D x H) : 6.50 x 15.00 x 9.50 cmNet Weight1.90 KGPackage Dimension(W x D x H) : 6.30 x 15.00 x 9.20 cmGross Weight2.00 KG Volume869.40 cm3warranty1 ปี..

ทักแชทเช็คสต็อคและส่วนลดเพิ่มได้
Quickview

Battery 7.0Ah 12V SYNDOME

(0)
700 ฿ 768 ฿

Battery 7.0Ah 12V SYNDOMEBrandSyndomeModel7Ah 12V SYNDOMECapacity12V. 7.0Ah~20HRSMax.initial Current2.1 ADimension(W x D x H) : 6.50 x 15.00 x 9.50 cmNet Weight2.00 KGPackage Dimension(W x D x H) : 7.00 x 16.00 x 11.00 cmGross Weight2.10 KG Volume1,232.00 cm3warranty1 ปี..

ทักแชทเช็คสต็อคและส่วนลดเพิ่มได้
Quickview

Battery 7.2Ah 12V ACCU By CKT

(0)
600 ฿ 708 ฿

Battery 7.2Ah 12V ACCU By CKTBrandACCUCapacity12V 7.2Ah -20HRS.Max.initial Currentlessthan 2.16AStandby Use13.50-13.90 v.Cyclic Use14.50-14.90 v.Dimension(W x D x H) : 6.50 x 15.00 x 9.50 cmNet Weight2.10 KGPackage Dimension(W x D x H) : 6.30 x 15.00 x 9.30 cmGross Weight2.20 KG Volume878.85 cm3warranty1 ปี..

ทักแชทเช็คสต็อคและส่วนลดเพิ่มได้
Quickview

Battery 7.2Ah 12V CSB GP1272 CSB

(0)
1,200 ฿ 1,320 ฿

Battery 7.2Ah 12V CSB GP1272 CSBBrandCSBModelGP1272Capacity[email#160;protected]@25deg;C (77deg;F)Max.initial Current100A/130A(5sec)Standby Use13.5 to 13.8 v.Cyclic Use14.4 to 15.0 v.Dimension(W x D x H) : 6.50 x 15.00 x 9.50 cmNet Weight2.30 KGPackage Dimension(W x D x H) : 6.30 x 15.00 x 9.30 cmGross Weight2.40 KG Volume878.85 cm3warranty2 ปี..

ทักแชทเช็คสต็อคและส่วนลดเพิ่มได้
Quickview

Battery 7.2Ah 12V ETECH

(0)
600 ฿ 636 ฿

Battery 7.2Ah 12V ETECHBrandETECHCapacity12V 7.2Ah -20HRS.Max.initial Currentlessthan 2.16AStandby Use13.50-13.80 v.Cyclic Use14.40-15.00 v.Dimension(W x D x H) : 6.50 x 15.00 x 9.50 cmNet Weight1.90 KGPackage Dimension(W x D x H) : 7.00 x 15.70 x 10.50 cmGross Weight2.00 KG Volume1,153.95 cm3warranty1 ปี..

ทักแชทเช็คสต็อคและส่วนลดเพิ่มได้
Quickview

Battery 7.5Ah 12V OD

(0)
460 ฿ 504 ฿

Battery 7.5Ah 12V ODBrandODModelBattery 7.5Ah, 12V * หัว F2Capacity12V 7.5AHMax.initial CurrentLess than 2.25AStandby Use13.6~13.8VCyclic Use14.5~14.9VDimension(W x D x H) : 6.50 x 15.00 x 9.50 cmNet Weight2.22 KGPackage Dimension(W x D x H) : 6.80 x 15.50 x 11.30 cmGross Weight2.20 KG Volume1,191.02 cm3warranty2 ปี..

แสดง 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 128 รายการ (9 หน้า)